Transport towarów

Firma transportowa DPD służy do transportu i dostawy towarów. Przemieszczanie się Twojej przesyłki można śledzić na stronie przewoźnika - tutaj. (https://www.dpd.com/tracking/(lang)/pl)

Numer przesyłki zawsze zostanie Ci przesłany wraz z powiadomieniem o jej wysyłce. Po otrzymaniu towaru prosimy o dokładne sprawdzenie towaru pod kątem widocznych wad lub uszkodzeń. Wszelkie braki należy niezwłocznie zgłosić sprzedającemu w ciągu 3 dni. Jeżeli towar wykazuje oczywiste wady, tj. w szczególności, jeżeli towar zostanie przekazany od firmy spedycyjnej w uszkodzonym opakowaniu transportowym, kupujący ma prawo nie przyjąć towaru. W takich przypadkach przysługuje kupującemu prawo do należytego świadczenia lub do zwrotu ceny zakupu według wyboru kupującego. Późniejsze roszczenia z tytułu uszkodzeń mechanicznych produktu nie będą przyjmowane.